Prosjektbakgrunn

Risdyrking er en viktig inntektskilde for mange tanzanianske bønder. En stor utfordring er at prisene er på sitt laveste når bøndene høster inn for å selge til de profesjonelle oppkjøperne. Årsaken til prisfallet er at markedet i innhøstingsperioden oversvømmes av ris. Oppkjøperne selv har ofte tilgang til lagre der de kan oppbevare risen, for så å selge den videre når prisen har steget. Systemet undergraver bøndenes mulighet til å leve av risdyrking.

Om prosjektet

Bøndene må oppleve at de raskt får bedre fortjeneste, hvis ikke vil prosjektet bryte sammen. Egne lagre måtte etableres, der bøndene kollektivt kunne oppbevare risen til salgsprisen var gunstig. Samtidig var det avgjørende at de fikk noe forskuddsbetalt i påvente av at risen skulle selges. Det var også nødvendig å forankre prosjektet lokalt på myndighetsnivå. Dette ble bl.a. gjort ved at myndighetenes ubrukte lagerbygninger ble utleid til prosjektet.

Det sto også helt sentralt å etablere organisasjonen, RUDI, Rural Urban Development Initiative, som kunne stå for den konkrete organiseringen av risbøndene. Norges Vel har siden 2007 samarbeidet med denne RUDI, og prosjektet fikk navnet  BRITA - Building Rural Income Through Associations.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og kvalitetssikring fra A-Å
 • Sikre tilgang til lagerbygninger
 • Sikre bøndene tilgang til kreditt fra lokal finansinstitusjon i påvente av at risen skal selges
 • Sikre markedstilgang og produktutvikling for produsentene
 • Sikre klimatilpasset og bærekraftig risproduksjon
 • Gi opplæring og rådgivning i strategi, økonomistyring og organisering

Resultater

 • Mange produsentforetak har doblet inntektene gjennom kollektivt salg av ris og tilgang på kreditt
 • 8 av 18 produsentforetak driver egne mølleforetak og kan selge polert ris til høyere pris. Samtlige produsenter har tilgang på lagerhus for oppbevaring av ris i påvente av gunstig pris i markedet
 • I 2011/12 fikk våre produsenter innvilget banklån på til sammen 558 millioner tanzanianske shilling (ca. 2,15 millioner NOK) som driftskreditt tilknyttet rislagrene
 • Styrket kompetanse innen organisering, markedsorientering, produktutvikling og forhandleringer med oppkjøpere
 • Samarbeid med forskningsorganisasjoner har ført til et nytt forretningsområde for risprodusentene gjennom produksjon av biokull av risskall
 • En stadig økende andel kvinner inntar ledende posisjoner i produsentorganisasjonene.

Kontakt oss

Øyvind Ørbeck Sørheim, utenlandssjef

Mobil: 930 22 013
E-post: oyvind.orbeck.sorheim@norgesvel.no