Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Bærekraftig tilleggsinntekt fra havet

  Publisert:
  Stolt algedyrker som bidrar til økt inntekt og bedre levevilkår for seg og sin familie gjennom dette Norges Vel prosjektet på Madagaskar

  I ti år har Norges Vel støttet og ledet et prosjekt på Madagaskar, der Vezofolket har fått bærekraftige tilleggsinntekter gjennom dyrking av alger og oppdrett av sjøpølser. Nå avsluttes prosjektet og produsent- og forvaltningsorganisasjonene lokalt skal håndtere utviklingen videre og stå på egne ben.

 • Dyrker gourmetsopp i kaffegrut

  Publisert:
  Siri Mittet og Konrad Sachman i Gruten har fått legatmidler av Norges Vel til å drive kunnskapformidling

  I Norge drikkes det over 13 millioner kopper kaffe hver dag. Det blir 10 tonn kaffegrut bare i Oslo. Det meste kastes, men Siri Mittet i Gruten AS samler inn grut fra Oslos kaffebarer og i dette «avfallet» dyrker hun østerssopp til byens beste restauranter.

 • Ønsker nasjonalt senter for fjellandbruket

  Publisert:
  Løken gård i Valdres Foto Geir Helge Skattebo

  I dag, 11. desember, feirer vi den internasjonale fjelldagen. For tiden jobber Norges Vel med et forprosjekt om et mulig nasjonalt senter for fjellandbruket. Vi ønsker å støtte opp under fjell- og fjellnære samfunns livsgrunnlag og mulighetene til å bruke fjellets ressurser i en bærekraftig framtid.

 • Innspill til nasjonal strategi om urbant landbruk

  Publisert:
  Norges Vel mener at urbant og bynært landbruk bygger bro mellom by og land

  Urbant landbruk spiller en viktig rolle både i forhold til næringsutvikling, sosial utvikling, samt byutvikling. Her kan du lese Norges Vels innspill til regjeringens kommende strategi om urbant landbruk.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739