Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Vil hjelpe klimasmarte bønder med å produsere energi

  Publisert:
  Norges Vel vil bidra til at bønder kan produsere energi basert på fornybare energikilder fra egen gård

  Landbruket og matnæringen har ikke bare ansvaret for å sikre forbrukerne trygg og variert kvalitetsmat, men bør også være en spydspiss for en mer klimavennlig produksjon. Norges Vel vil bidra til at bønder kan produsere energi basert på fornybare energikilder fra egen gård.

 • Fagfrokost om kortreist fisk og sjømat i Bergen 6. november

  Publisert:
  Norges Vel arrangerer fagfrokost om kortreist fisk og sjømat 6 november i Bergen

  Nå må vi tenke nytt for å sikre bærekraftig mat og lokale arbeidsplasser langs kysten vår. Fiske fra mindre båter er det mest bærekraftige fisket, men dessverre har det vært vanskelig å rekruttere kvinner og menn til kystfisket de senere årene.

 • Godt begynt er halvt fullført

  Publisert:
  Det er et paradoks at selvbergingsjordbruk ofte blir vurdert som uproduktivt arbeid, til tross for at nærmere 80 prosent av jordbruket sør for Sahara kan betegnes som selvbergingsjordbruk

  Denne uka lanserte regjeringens sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer internasjonalt på FNs generalforsamling. Hvordan kan den få maksimal effekt?

 • Norges Vels innspill til utviklingsministeren om klima og sultbekjempelse

  Publisert:
  Norges Vel arbeider med småprodusenter - blant annet med disse soyabøndene i Mosambik

  - Finansiering og organisering av småbønder i lønnsomme bondeeide kooperativer vil bidra til både bekjempelse av sult og klimavennlig matproduksjon. Norske NGOer kan være en nyttig partner i strategiske samarbeid mellom norske og lokale bedrifter, der målet er å skape anstendig arbeid og økonomisk vekst lokalt, men også norsk verdiskaping, sier Reinaart Pretorius som er utviklingssjef utland i Norges Vel. 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739