Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Grønn elektrisitet lages av avfall

  Publisert:
  Grønn elektrisitet lages av avfall

  Om noen få dager får tanzanianske husholdninger og bedrifter miljøvennlig strøm laget av avfall fra risproduksjon. Robert Matiku, gründeren bak denne virksomheten, er knyttet til Tanzania Renewable Energy Incubator (TAREBI), der Norges Vel er involvert i å starte nye virksomheter basert på fornybar energi.

 • Hva hindrer økt bruk av biogass?

  Publisert:
  Biogass

  Produksjon av gårdsbasert biogass kan være et godt klimatiltak, men hittil er det få som har satset på dette. Norges Vel ønsker nå å avdekke flaskehalsene som hindrer økt bruk av biogass, og har derfor inngått et samarbeid med Holum gård som er en pioner på området.

 • Fra avfall til næringsutvikling og fruktbar jord

  Publisert:
  næringsutvikling og fruktbar jord

  Når vi lykkes med å vise at enkle tiltak kan gi seg store utslag i form av betydelig større risavlinger, er dette et språk som bøndene skjønner og som gir håp om at kunnskapen raskt kan tas i bruk, uttaler Johan Ellingsen seniorrådgiver i Norges Vel.

 • Andelslandbruk på fremmarsj i Norge

  Publisert:
  Andelslandbruk

  Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Norges Vel var en av initiativtakerne til å innføre andelslandbruk i Norge, blant annet gjennom å starte opp Øverland Andelslandbruk SA i 2006. Siden har ideene sakte, men sikkert spredt seg og i 2014 er det 15 andelsgårder i Norge.

 • Skaper næringsutvikling gjennom kunnskap, organisering og samarbeid

  Publisert:
  Skaper næringsutvikling gjennom kunnskap, organisering og samarbeid

  På mange måter er det store likheter mellom Norge på 1800-tallet og dagens situasjon i Norges Vels afrikanske samarbeidsland. Omtrent 70 prosent av befolkningen i disse landene er matprodusenter, slik var det også i Norge for 200 år siden, sier Øyvind Ørbeck Sørheim, daglig leder i Norges Vel, i foredraget han holdt under Falsenjubileet på Vitenparken i Ås 4. mars.

 • Nå er "Norges Vel-nøttene" i butikken

  Publisert:
  Den lille Nøttefabrikken

  I midten av februar lanserte Den lille Nøttefabrikken en ny pose med cashewnøtter fra Mosambik. Posen er et resultat av Norges Vels og Brynild Gruppens samarbeid for å sikre direkte cashew-leveranser til Norge og øke den lokale verdiskapingen i Nampula-regionen.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739