Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

  Publisert:
  Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

  Norges Vel gjorde sommeren 2016 en test av biorest som gjødsel til korn på et av jordene til Hellerud gård. Bioresten ble spredd med slangespreder direkte fra tankvogn for å unngå kjøreskader på jorda. Prosjektet er gjort i samarbeid med Holum gård som har levert biorest fra sitt biogassanlegg.

 • Etablert pilot for fiskeoppdrett i Mosambik

  Publisert:
  Mosambiks president Nyutsi satte ut første fisk i Norges Vels tilapiapilot

  - Nå starter vi en pilot for tilapia-oppdrett i Mosambik etter modell fra vårt vellykkede prosjekt på Madagaskar, men tilpasset mosambikiske forhold, sier prosjektleder Anne Mugaas i Norges Vel. Målet er at piloten skal berede grunnen for en større satsing som skal bidra til matsikkerhet og fattigdomsreduksjon gjennom næringsutvikling innenfor akvakultur.

 • Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

  Publisert:
  Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

  Alger som spiser næringsstoffer og som tar opp giftstoffer og tungmetaller, kan vise seg å bli en effektiv rensemetode for sigevann fra avfallsdeponier.

 • Flere gründere kan lykkes

  Publisert:
  Flere gründere kan lykkes

  Vi trenger flere gode gründere som etablerer og utvikler nye virksomheter. Derfor er det trist at så mange som syv av ti nystartede bedrifter ikke overlever etter fem år, mange av dem bare fordi de mangler kunnskap, sier seniorrådgiver Marius Sandvik i Norges Vel.

 • Nytt visingssenter for gull-og sølvprodukt

  Publisert:
  Gullsmed i ferd med å lodde en ring

  36 tilsette har arbeidsplass i det nyopna Arven Économusée på Dreggen midt i Bergen sentrum. Gullsmed Stian Wasmuth er her i ferd med å lodde ein ring, og framfor glasveggen kan publikum sjå korleis handverket til gull- og sølvsmedar bli utført. I butikken bak kan ein kjøpe produkta som blir laga.

 • Nettkurs for å lære norges neste miliardundustri

  Publisert:
  Algeproduksjonen

  I løpet av 35 år kan algeproduksjonen på norskekysten nå 20 millioner tonn og skape verdier for 40 milliarder kroner årlig. Denne høsten kan du lære deg å dyrke tang og tare gjennom et nettkurs hos Val FoU.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739