Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Oleana opna som visingssenter

  Publisert:
  Oleana opna som visingssenter

  Vi er stolte over Oleana og det dei har fått til, sa næringsminister Monica Mæland under den offisielle opninga av bedrifta i Ytre Arna som eit visingssenter for tekstilprodukt og historia bak. Her er næringsministeren (f.v.) på omvising i produksjonslokala til Oleana i Ytre Arna, saman med næringssjef Mette Nora Sætre i Hordaland fylkeskommune, omvisar Signe Aarhus (ein av eigarane) og Helga Stang ved symaskinen.

 • Fiskeoppdrett gir økt velstand på Madagaskar

  Publisert:
  Norges Vels prosjekt for tilapia-oppdrett på Madagaskar gir arbeidsplasser og økt velstand for lokale kvinner og menn

  Tilapia-oppdrett på Madagaskar gir arbeidsplasser og økt velstand for lokale kvinner og menn. På fire år har småprodusentene som deltar i prosjektet nesten tredoblet sin månedlige inntekt, og antallet produsenter øker stadig.

 • Sparer penger med fornybar energi

  Publisert:
  Sparer penger med fornybar energi

  Sammen med Bioselena og Trakia Universitet har Norges Vel etablert pilotanlegg for fornybar energi på tre bulgarske melkeproduksjonsbruk. I tillegg til bedret melkekvalitet og klimasmart energiforbruk, sparer kumelkprodusenten Danchev i Dobrodan 9.500 kroner årlig, en sum tilsvarende tre bulgarske månedslønner i landbruket.

 • Grønn elektrisitet lages av avfall

  Publisert:
  Grønn elektrisitet lages av avfall

  Om noen få dager får tanzanianske husholdninger og bedrifter miljøvennlig strøm laget av avfall fra risproduksjon. Robert Matiku, gründeren bak denne virksomheten, er knyttet til Tanzania Renewable Energy Incubator (TAREBI), der Norges Vel er involvert i å starte nye virksomheter basert på fornybar energi.

 • Hva hindrer økt bruk av biogass?

  Publisert:
  Biogass

  Produksjon av gårdsbasert biogass kan være et godt klimatiltak, men hittil er det få som har satset på dette. Norges Vel ønsker nå å avdekke flaskehalsene som hindrer økt bruk av biogass, og har derfor inngått et samarbeid med Holum gård som er en pioner på området.

 • Fra avfall til næringsutvikling og fruktbar jord

  Publisert:
  næringsutvikling og fruktbar jord

  Når vi lykkes med å vise at enkle tiltak kan gi seg store utslag i form av betydelig større risavlinger, er dette et språk som bøndene skjønner og som gir håp om at kunnskapen raskt kan tas i bruk, uttaler Johan Ellingsen seniorrådgiver i Norges Vel.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739