Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Kronikk: Tomme løfter til tomme mager

  Publisert:
  Caritas Norge sammen med Utviklingsfondet og Norges Vel har skrevet en kronikk om truende sultkatastrofer på verdens matvaredag

  FN advarer mot sultkatastrofe. Norske myndigheter svarer med smuler. Les kronikken som står på trykk i Dagens Næringsliv i dag, på verdens matvaredag.

 • Slik bidrar Norges Vel til å nå FNs Bærekraftsmål

  Publisert:
  Norges Vels arbeid bidrar til flere av FNs Bærekraftsmål

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norges Vels visjon om å skape livskraftige lokalsamfunn bidrar til å nå bærekraftsmålene gjennom vårt arbeid med bærekraftig, naturbasert næringsutvikling.

 • Økt produksjon og inntekt gjennom samvirke

  Publisert:
  I Mosambik hjelper Norges Vel lokale bønder til økt produksjon og inntekt gjennom lokale jordbrukskooperativer

  Norges Vel og Felleskjøpet samarbeider om oppbyggingen av bedriften IKURU som er deleid av bønder i Nampularegionen i Mosambik. Målet er å bygge opp en bedrift eid av lokale jordbrukskooperativer for å styrke bønders inntekt gjennom økt produksjon av mat og såkorn.

 • Åpner sherpasti i Gjelleråsmarka

  Publisert:
  På Norges Vels eiendom i Gjelleråsmarka finner du nå en sherpasti

  I sommer har fire nepalske stibyggere forvandlet en gammel hoppbakke i Gjelleråsmarka til en solid steinlagt sti. Sherpastien er bygd på Norges Vels eiendom fra Liastua og opp Liabratten til en nyoppsatt gapahuk med storslått utsikt over Groruddalen.

 • Innspill til regjeringens plan for matsikkerhet

  Publisert:
  Soyabønder i Nampula Mosambik et samarbeidsprosjekt mellom Norges Vel og Felleskjøpet og IKURU

  I løpet av 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Norges Vel er medlem av Forum for utvikling og miljøs matgruppe, og vi mener at matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling.

 • Markdag om bruk av fangvekster for å hindre avrenning

  Publisert:
  Norges Vel arrangerer markdag om bruk av fangvekster for å hindre avrenning

  Avrenning fra landbruksjord til vassdrag har lenge vært regnet som en av de største miljøutfordringene i jordbruket. På Hellerud gård har NIBIO forsket på dette på et avrenningsfelt. 25. september arrangerer Norges Vel en markdag for å dele resultatene fra forskningen med gårdbrukere som ønsker å redusere avrenningen fra egen drift.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739