Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Fra avfall til næringsutvikling og fruktbar jord

  Publisert:
  næringsutvikling og fruktbar jord

  Når vi lykkes med å vise at enkle tiltak kan gi seg store utslag i form av betydelig større risavlinger, er dette et språk som bøndene skjønner og som gir håp om at kunnskapen raskt kan tas i bruk, uttaler Johan Ellingsen seniorrådgiver i Norges Vel.

 • Andelslandbruk på fremmarsj i Norge

  Publisert:
  Andelslandbruk

  Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Norges Vel var en av initiativtakerne til å innføre andelslandbruk i Norge, blant annet gjennom å starte opp Øverland Andelslandbruk SA i 2006. Siden har ideene sakte, men sikkert spredt seg og i 2014 er det 15 andelsgårder i Norge.

 • Skaper næringsutvikling gjennom kunnskap, organisering og samarbeid

  Publisert:
  Skaper næringsutvikling gjennom kunnskap, organisering og samarbeid

  På mange måter er det store likheter mellom Norge på 1800-tallet og dagens situasjon i Norges Vels afrikanske samarbeidsland. Omtrent 70 prosent av befolkningen i disse landene er matprodusenter, slik var det også i Norge for 200 år siden, sier Øyvind Ørbeck Sørheim, daglig leder i Norges Vel, i foredraget han holdt under Falsenjubileet på Vitenparken i Ås 4. mars.

 • Nå er "Norges Vel-nøttene" i butikken

  Publisert:
  Den lille Nøttefabrikken

  I midten av februar lanserte Den lille Nøttefabrikken en ny pose med cashewnøtter fra Mosambik. Posen er et resultat av Norges Vels og Brynild Gruppens samarbeid for å sikre direkte cashew-leveranser til Norge og øke den lokale verdiskapingen i Nampula-regionen.

Arkiv

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739