Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Ullgründer fikk Gründerprisen 2017

  Publisert:
  Ragnhild Lie fikk overrakt Norges Vels Gründerpris av administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim

  Den 28. april fikk ullgründer Ragnhild Lie Norges Vels Gründerpris. Overrekkelsen fant sted på Meieriet bibliotek i Leknes i forbindelse med en mannekengoppvisning av hennes produkter.

 • Bærekraftig business for kvinnelige entreprenører

  Publisert:
  kvinnelige entreprenører

  I Tanzania leder Norges Vel et miljø- og næringsutviklingsprosjekt som bidrar til økt lønnsomhet for kvinnebedrifter og motvirker avskoging. Kvinnene får opplæring i å bruke miljøvennlige og rimeligere bio-briketter fremfor trekull når de lager mat som de selger på markedene. Gjennom økt kunnskap og bedret forretningsdrift er det også et mål å styrke kvinnenes innflytelse og påvirkningskraft i lokalmiljøet.

 • Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

  Publisert:
  Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

  Norges Vel gjorde sommeren 2016 en test av biorest som gjødsel til korn på et av jordene til Hellerud gård. Bioresten ble spredd med slangespreder direkte fra tankvogn for å unngå kjøreskader på jorda. Prosjektet er gjort i samarbeid med Holum gård som har levert biorest fra sitt biogassanlegg.

 • Etablert pilot for fiskeoppdrett i Mosambik

  Publisert:
  Mosambiks president Nyutsi satte ut første fisk i Norges Vels tilapiapilot

  - Nå starter vi en pilot for tilapia-oppdrett i Mosambik etter modell fra vårt vellykkede prosjekt på Madagaskar, men tilpasset mosambikiske forhold, sier prosjektleder Anne Mugaas i Norges Vel. Målet er at piloten skal berede grunnen for en større satsing som skal bidra til matsikkerhet og fattigdomsreduksjon gjennom næringsutvikling innenfor akvakultur.

 • Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

  Publisert:
  Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

  Alger som spiser næringsstoffer og som tar opp giftstoffer og tungmetaller, kan vise seg å bli en effektiv rensemetode for sigevann fra avfallsdeponier.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739