Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Ny fremtid for norsk plantearv

  Publisert:
  Hodekål kvislar er en del av norsk plantearv som Norges Vel skal bidra til å bevare gjennom Norsk Bruksgenbank FOTO Solhatt økologisk hagebruk

  Norsk Bruksgenbank SA er etablert for å ivareta den norske plantearven. Her samles arbeidet med å oppformere og bevare eldre plantegenetisk materiale. På sikt kan de gamle norske plantesortene bidra både til matsikkerhet og nye næringsmuligheter.

 • 40 år med ideelt arbeid internasjonalt

  Publisert:
  I 2018 har Norges Vel 40-årsjubileum for internasjonalt arbeid

  I 1978 startet Norges Vel sitt internasjonale arbeid i samarbeid med de norske samvirkeorganisasjonene og med støtte fra Norad. Det ble raskt etablert kursvirksomhet, hjelp til rekruttering av eksperter, informasjonsarbeid med studiereiser, rådgivning, og prosjektbistand for å fremme samvirkebasert verdiskaping.

 • Ny postadresse

  Publisert:
  Norges Vel får ny postadresse fra 1 januar 2019

  Fra 1. januar 2019 har Norges Vel følgende postadresse: Norges Vel, Bråteveien 200, 2013 SKJETTEN

 • Ja eller nei til solenergi på gården?

  Publisert:
  Takakflatene på Søndre Haugen gård på Kløfta har god plass til solcelleanlegg

  Landbruksbygninger har store takflater med god plass til anlegg for miljøvennlig solenergi. Dette kan være en god investering, men ikke for alle. Derfor holder Norges Vel og Solenergiforeningen kurs for bønder der de lærer å beregne om de bør si ja eller nei til å bygge ut et solenergianlegg på sin gård.

 • Innvandrerkvinner flytter til rådhuskantina

  Publisert:
  Norges Vel tok initiativet til Matnyttig arbeidstrening for innvandrerkvinner i Skedsmo kommune

  Nå har innvandrerkvinnene i Matnyttig arbeidstrening flyttet fra Messa Café på Lahaugmoen til rådhuskantina i Skedsmo kommune. Hittil har nesten 100 kvinner deltatt i arbeidstreningsprosjektet, og mange av dem har kommet seg ut i jobb.

 • Profesjonaliserer rissektoren i Tanzania

  Publisert:
  Norges Vel bidrar til økt matsikkerhet gjennom å profesjonalisere rissetoren i Tanzania

  Ris er Tanzanias nest viktigste basismatvare, og økt produksjon kan redusere importen og på sikt øke eksporten. Norges Vels arbeid med å profesjonalisere rissektoren i Tanzania gjennom organisering og moderne produksjonsmetoder har doblet risbøndenes avlinger.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739