Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Bærekraftig tilleggsinntekt fra havet

  Publisert:
  Stolt algedyrker som bidrar til økt inntekt og bedre levevilkår for seg og sin familie gjennom dette Norges Vel prosjektet på Madagaskar

  I ti år har Norges Vel støttet og ledet et prosjekt på Madagaskar, der Vezofolket har fått bærekraftige tilleggsinntekter gjennom dyrking av alger og oppdrett av sjøpølser. Nå avsluttes prosjektet og produsent- og forvaltningsorganisasjonene lokalt skal håndtere utviklingen videre og stå på egne ben.

 • Dyrker gourmetsopp i kaffegrut

  Publisert:
  Siri Mittet og Konrad Sachman i Gruten har fått legatmidler av Norges Vel til å drive kunnskapformidling

  I Norge drikkes det over 13 millioner kopper kaffe hver dag. Det blir 10 tonn kaffegrut bare i Oslo. Det meste kastes, men Siri Mittet i Gruten AS samler inn grut fra Oslos kaffebarer og i dette «avfallet» dyrker hun østerssopp til byens beste restauranter.

 • Ønsker nasjonalt senter for fjellandbruket

  Publisert:
  Løken gård i Valdres Foto Geir Helge Skattebo

  I dag, 11. desember, feirer vi den internasjonale fjelldagen. For tiden jobber Norges Vel med et forprosjekt om et mulig nasjonalt senter for fjellandbruket. Vi ønsker å støtte opp under fjell- og fjellnære samfunns livsgrunnlag og mulighetene til å bruke fjellets ressurser i en bærekraftig framtid.

 • Innspill til nasjonal strategi om urbant landbruk

  Publisert:
  Norges Vel mener at urbant og bynært landbruk bygger bro mellom by og land

  Urbant landbruk spiller en viktig rolle både i forhold til næringsutvikling, sosial utvikling, samt byutvikling. Her kan du lese Norges Vels innspill til regjeringens kommende strategi om urbant landbruk.

 • Vil hjelpe klimasmarte bønder med å produsere energi

  Publisert:
  Norges Vel vil bidra til at bønder kan produsere energi basert på fornybare energikilder fra egen gård

  Landbruket og matnæringen har ikke bare ansvaret for å sikre forbrukerne trygg og variert kvalitetsmat, men bør også være en spydspiss for en mer klimavennlig produksjon. Norges Vel vil bidra til at bønder kan produsere energi basert på fornybare energikilder fra egen gård.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739