Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

  • Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

    Publisert:
    Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

    Alger som spiser næringsstoffer og som tar opp giftstoffer og tungmetaller, kan vise seg å bli en effektiv rensemetode for sigevann fra avfallsdeponier.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739