Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

  Publisert:
  Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

  Norges Vel gjorde sommeren 2016 en test av biorest som gjødsel til korn på et av jordene til Hellerud gård. Bioresten ble spredd med slangespreder direkte fra tankvogn for å unngå kjøreskader på jorda. Prosjektet er gjort i samarbeid med Holum gård som har levert biorest fra sitt biogassanlegg.

 • Etablert pilot for fiskeoppdrett i Mosambik

  Publisert:
  Mosambiks president Nyutsi satte ut første fisk i Norges Vels tilapiapilot

  - Nå starter vi en pilot for tilapia-oppdrett i Mosambik etter modell fra vårt vellykkede prosjekt på Madagaskar, men tilpasset mosambikiske forhold, sier prosjektleder Anne Mugaas i Norges Vel. Målet er at piloten skal berede grunnen for en større satsing som skal bidra til matsikkerhet og fattigdomsreduksjon gjennom næringsutvikling innenfor akvakultur.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739