Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

  • Styrker kvinners deltakelse og påvirkning

    Publisert:
    Gjennom Norges Vels arbeid med COMRICE-prosjektet får Tanzanianske kvinner økt eierskap og styring over egne bedrifter.

    Kvinner står som oftest for matproduksjonen på gården. Gjennom Norges Vels arbeid med COMRICE-prosjektet får Tanzanianske kvinner økt eierskap og styring over egne bedrifter. Mer profesjonell risproduksjon gir både mat og et overskudd som bidrar med økte inntekter til familien.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739