Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

  • Andelslandbruk på fremmarsj i Norge

    Publisert:
    Andelslandbruk

    Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Norges Vel var en av initiativtakerne til å innføre andelslandbruk i Norge, blant annet gjennom å starte opp Øverland Andelslandbruk SA i 2006. Siden har ideene sakte, men sikkert spredt seg og i 2014 er det 15 andelsgårder i Norge.

Arkiv

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739