Arkiv - Norgesvel

Nyhetsarkiv

 • Slik bidrar Norges Vel til å nå FNs Bærekraftsmål

  Publisert:
  Norges Vels arbeid bidrar til flere av FNs Bærekraftsmål

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norges Vels visjon om å skape livskraftige lokalsamfunn bidrar til å nå bærekraftsmålene gjennom vårt arbeid med bærekraftig, naturbasert næringsutvikling.

 • Økt produksjon og inntekt gjennom samvirke

  Publisert:
  I Mosambik hjelper Norges Vel lokale bønder til økt produksjon og inntekt gjennom lokale jordbrukskooperativer

  Norges Vel og Felleskjøpet samarbeider om oppbyggingen av bedriften IKURU som er deleid av bønder i Nampularegionen i Mosambik. Målet er å bygge opp en bedrift eid av lokale jordbrukskooperativer for å styrke bønders inntekt gjennom økt produksjon av mat og såkorn.

 • Åpner sherpasti i Gjelleråsmarka

  Publisert:
  På Norges Vels eiendom i Gjelleråsmarka finner du nå en sherpasti

  I sommer har fire nepalske stibyggere forvandlet en gammel hoppbakke i Gjelleråsmarka til en solid steinlagt sti. Sherpastien er bygd på Norges Vels eiendom fra Liastua og opp Liabratten til en nyoppsatt gapahuk med storslått utsikt over Groruddalen.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739