- Det er hyggelig å bidra til økt bruk av naturen, også på våre skogeiendommer. Vi håper at den nye trappa gjør at flere får lyst til å komme seg ut i skogen, sier Erik A. Berger som er landbruksforvalter i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Liabratten er en del av prosjektet «Økt trivsel i Gjelleråsmarka», som seniorgutta i Høybråten og Stovner Idrettslag (HSIL) har jobbet med de siste 2 årene. Seniorgutta består av rundt 80 mannfolk som jobber på frivillig basis med å tilrettelegge for friluftsliv i Gjelleråsmarka – et flott naturområde som grenser til øvre delen av Groruddalen i sør/vest og Lahaugmoen/Hellerudsletta i nord/øst. 

Sherpatrappa går opp den gamle 60-meters hoppbakken Liabratten til gapahuken Gubbero. Trappa består av 270 tonn stein, den er 250 meter lang, har 300 trinn og høydeforskjellen er ca. 70 meter.