Se flere bilder nederst i artikkelen

Vezofolket i området Velondriake sørvest på Madagaskar lever først og fremst av fiske. Fangsten gir ikke lenger nok inntekter og fangst til å brødfø familien, og det er behov for en bærekraftig tilleggsinntekt som dyrking av alger og oppdrett av sjøpølser. Alternative mat- og inntektskilder kan samtidig redusere presset på fiskeressursene.

Økte inntekter til flere lokalsamfunn

Prosjektet har gitt økte inntekter til en rekke lokalsamfunn langs kysten. Mer enn 560 alge- og sjøpølsedyrkere er engasjerte i dette arbeidet og får inntekter fra disse næringene som Norges Vel sammen med Blue Ventures har bidratt til å etablere. Dette bidrar naturligvis også til bedre levekår for dyrkernes familie, der rundt 3300 personer får en bedre hverdag. Algene og sjøpølsene selges til to lokale sjømatbedrifter som bidrar med faglig støtte og opplæring samt garanterer kjøp for eksport.

Reduserer presset på naturressursene

- I dette Norad-støttede prosjektet har vi bidratt til å redusere presset på naturressursene og samtidig etablert en varig kilde til inntekt for lokalbefolkningen. Det er den engelske miljøorganisasjonen Blue Ventures som har stått for implementeringen, sier prosjektleder Jorunn Tønnesen i Norges Vel. 

Nå skal prosjektet avsluttes, og de landsbybaserte produsent- og forvaltningsorganisasjonene skal stå på egne ben. Blue Ventures vil fortsatt være til stede og støtte produsentene i arbeidet med å videreutvikle den bærekraftige næringen.

Les mer om Madagaskar-prosjektet og alle de gode resultatene her