- Vi kaller det Oslos sorte gull, kaffegrut er svært næringsrikt og egner seg svært godt for dyrking av planter og sopp, sier gründer og daglig leder Siri Mittet. 
Hver måned omdanner hun ett tonn kaffegrut til 150 kg østerssopp i Gruten sin soppfarm på Vollebekk.

Ønsker flere med på laget

- Gruten AS er et ideelt selskap, og vi ønsker å bidra til at langt mer av kaffegruten blir en nyttig ressurs fremfor å kastes. Vi oppsirkulerer byens kaffeavfall og skaper spennende produkter og bidrar til økt kunnskap og bevissthet knyttet til den fantastiske kaffegruten, sier Mittet.

Mittet ønsker flere med på laget for å skape noe verdifullt ut av kaffeavfallet. Derfor holder Gruten kurs for andre som ønsker å starte med det samme.

Kunnskapsdeling med legatmidler fra Norges Vel

- Formidlingsaktivitet er viktig for oss, og ved hjelp av legatmidlene vi mottok fra Norges Vel har vi tilegnet oss verdifull kunnskap. Kunnskap som vi har tatt i bruk og omsatt til vellykket produksjon av østerssopp og til å gi kunnskap videre i form av kursing, foredrag og omvisninger på soppfarmen vår.

Dyrking av østerssopp på kaffegrut er et meget spesialisert felt og det er kun Gruten i Norge som foreløpig driver med dette i liten/medium skala.

- Vi håper og tror at våre kurs skal føre til at vi etter hvert ser flere containerfarmer rundt om i Norge som dyrker østerssopp på kaffegrut, sier Mittet.

Les mer om Gruten 

Les mer om Norges Vels næringsutviklingslegater