Her finner du annonsen på finn

Som eier av Varghiet Skoger har Norges Vel hatt som mål å utvikle historiske Vorphaugen gård til en eiendom som kan bidra til verdiskaping og aktivitet i nærmiljøet.

- I løpet av de siste fire årene har vi har satt i stand de historiske våningshusene både med egne midler og støtte fra Kulturminnefondet. Vi har i flere runder søkt å finne de rette konseptene og driverne. En viktig erfaring vi har gjort oss er at det er krevende både tidsmessig og økonomisk å drive et slikt sted. Vi ser derfor at suksess avhenger av at driverne eier, bor og jobber for seg selv. Mange av interessentene vi har snakket med tidligere har også ytret ønske om å kjøpe. Etter nøye overveielse har vi derfor besluttet å selge eiendommen, sier administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Ser etter den rette kjøperen

Vorphaugen var et viktig sentrum i Råkvågs storhetstid med sildefiske på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Gjennom landhandelen fungerte gården som både torg og handelssted. I 2012 ble gården regulert til bevaring.

Se bilder nederst i artikkelen

Norges Vel overtok Vorphaugen gård i 2014. Bygningene bar da preg av ombygginger over tid og behov for omfattende vedlikehold. Med midler fra Kulturminnefondet og UNI-stiftelsen kunne Norges Vel sikre elektriske anlegg og ildsted i begge våningshusene samt tilbakeføre det eldste våningshuset utvendig og oppgradere innvendig.

- Vorphaugen er en viktig del av historien til Råkvåg, det er derfor viktig for oss å identifisere den rette kjøperen som kan bidra til å skape liv på gården og bidra positivt til lokalsamfunnet. Vi ser etter en lokal aktør eller en potensiell innflytter som er interessert i å gjøre noe bra for nærmiljøet, kanskje noen som vil drive innen reiseliv eller grønn omsorg. Vi vil bidra til et godt samarbeid mellom ny eier og kommunen gjennom Indre Fosens omstillingsprogram, sier Ørbeck Sørheim.

Samarbeid med kommunen

Indre Fosen kommune har omstillingsstatus i perioden 2017-2022. Det medfører en storstilt satsing for å stimulere og bidra til at nye arbeidsplasser blir skapt i kommunen. Målet er å sikre, skape og utvikle 350 arbeidsplasser i kommunen.

- Omstillingsprogrammet skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal bidra til lokal kompetanseheving og verdiskaping. Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene, så lenge tiltaket det søkes om er innenfor omstillingsprogrammets fire satsingsområder, sier Thomas Bergo, leder for omstillingsprogrammet for næringslivet i Indre Fosen kommune.

Fortsatt til stede på Fosen

- Som eier av Varghiet Skoger vil Norges Vel fortsatt være tilstede i Midt-Norge. Utmarkseiendommen ligger sentralt på Fosen og gir et godt utgangspunkt for fremtidige prosjekter og aktiviteter med andre aktører i regionen. Vi vil naturligvis videreføre aktiv drift av skogen og dagens vilt- og naturforvaltning, sier Ørbeck Sørheim.

Bilder fra historiske Vorphaugen gård: