Tekst: Bjarte Brask Eriksen (Hordaland Fylkeskommune) og Anne Tollerud (Norges Vel) Foto: Bjarte Brask Eriksen

Et économusée er et konsept der gamle håndverkstradisjoner får nytt liv gjennom et visingssenter der en både kan se håndverket bli utført og kjøpe produktene. 

Hordaland fylkeskommune startet det hele

- Vi er stolte over at Norges Vels Vestlandskontor har fått æren av å arrangere 25-årsjubileet for det internasjonale nettverket. Det var jo i Hordaland det Norske og Europeiske nettverket startet, og Hordaland fylkeskommune kan være stolte over arbeidet de har gjort med å etablere og utvikle dette flotte konseptet, sier Kari Klausen, utviklingssjef i Norges Vel.

- Det er spennande at Hordaland fylkeskommune har vore med og fått dette i gang. Vi har vore leiande partnar for économusée-prosjektet sidan starten i 2008, til Norges Vel overtok i 2014. Eg har lært at économuséa kombinerer kultur, handverk og turisme. Dei praktiserer tradisjonelle og moderne teknikkar og får handverket til å overleve og skape nye arbeidsplassar. Det er fantastisk at Vestlandet snart har 14 économusée, sier Beate Husa (bildet nedenfor), leder av utvalg for kultur, idrett og regional utvikling.

Beate Husa

Et sterkt nettverk over landegrenser

- Vi kan feire 25 år for économusée-nettverket, 10 år for det første économuséet i Europa og Norge og fem år for den første internasjonale konferansen for économusée-nettverket. Velkommen til den andre konferansen. Gjennom disse årene har vi skapt et sterkt nettverk. Vi har nå 98 économuséer i Canada og Nord-Europa. Vi har utdannet unge håndverkere over landegrensene, og turistene spør etter dette. Nøkkelen er at håndverkerne møtes og utvikler produkter i fellesskap, sa Carl-Éric Guertin, fra Canada, som er daglig leder i économusée-nettverket. På bildet er han sammen med Norges Vels utviklingssjef Kari Clausen.

nettverk

Tok konseptet til Europa og Norge

- Det er takket være prosjektleder Terje Inderhaug i Hordaland fylkeskommune at vi har économusée i Norge og Europa. Han kom til Canada, tente på ideen og tok konseptet med seg til Europa, sier Carl-Éric Guertin. 

- Hordaland fylkeskommune har vore flinkast i klassen med å etablere économusée. Vi er hjørnesteinen i Europa. Vi ekspanderer og får stadig førespurnader frå heile landet. Akkurat no jobbar vi med to prosjekt i Møre og Romsdal som skal opne i november i år og mars neste år. Vi har og ein tredje kandidat i Møre og Romsdal, sier Terje Inderhaug som var prosjektleder i Hordaland fylkeskommune og nå er engasjert av Norges Vel. 

Terje Inderhaug

Under 25-årsjubileet mottok Terje Inderhaug Norges Vels ildsjelpris for sitt brennende engasjement for économuséa. Utviklingsdirektør Kari Clausen i Norges Vel overrakte den blå glass-skulpturen, laget av Nico Widerberg.

Ønsker å etablere landsomfattende nettverk

- Norges Vels mål er å videreutvikle économusé-konseptet til et sterkt landsdekkende nettverk av innovative håndverksbedrifter som kan bidra til lokal næringsutvikling og arbeidsplasser gjennom bevaring av Norsk kulturarv. Vi ønsker derfor å etablere en fast, landsdekkende organisering, og har søkt om statlig finansiering for å sikre eksisterende og utvikle nye économuséer i Norge, sier Kari Clausen.

Les hele saken om jubileet på Hordaland fylkeskommune

Économuseer i Norge

Économuseer i Europa

Économuseer i Canada og Europa