Seniorrådgiver Marius SandvikNorge står overfor store omstillinger: Mange jobber har forsvunnet i oljebransjen, en eldrebølge er i anmarsj, og globale klima- og miljøutfordringer krever et grønt skifte. Entreprenørskap og etablering av nye virksomheter blir derfor viktigere enn noensinne i lokalsamfunn landet rundt. Folk må finne attraktive arbeidsplasser der de bor.

- Vi ser at mangel på kunnskap og kompetanse er ett av de største hindrene for å lykkes med å etablere egen virksomhet. Derfor kan det være nyttig med et møte med oss i Etablerertjenesten for å få veiledning og hjelp til å utvikle konseptet, sier Sandvik.

Han er rådgiver for gründere som kommer til etablerertjenestene i Follo og i Østfold. Disse gir tilbud om gratis kurs og individuelle rådgivingsmøter om hva det innebærer å bygge opp og drive en bedrift.

Mange nye jobber må etableres de kommende årene

- Mange av virksomhetene som skal gå foran i omstillingene i Norsk samfunns- og arbeidsliv er ennå ikke etablert. Derfor er det så viktig at gründerne som tør å satse også lykkes, sier Sandvik.

Etablerertjenesten hjelper gründere til å forstå og utvikle sin forretningsmodell. Deltakerne lærer å utvikle et markedsorientert forretningskonsept der markedsføring, konseptutvikling, salg og drift er viktige områder. Det arrangeres også samlinger der gründere møtes og danne nyttige nettverk.

Marius’ 5 beste gründertips

Marius Sandvik har lang erfaring med arbeid innen etablerertjenester og rådgivning for gründere. Her er hans fem beste tips om du vil lykkes som gründer.

  1. Gjør noe du kan og er interessert i – da er det er enklere å lykkes
  2. Lag en god forretningsplan – slik får du full oversikt over prosjektet ditt
  3. Oppsøk kritikere og la deg utfordre – så du ikke overvurderer egne evner og muligheter
  4. Ting tar tid – vær forberedt på mye jobb og lite penger i lang tid
  5. Spør om råd – hos oss i etablerertjenesten er gode råd gratis

Gratis tilbud til gründere i tidlig fase

Etablerertjenesten er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunene og hjelper gründere i tidlig fase av etableringen. De tilbyr gratis etablererkurs og gratis veiledning.

Norges Vel har ansvaret for Etablerertjenestene i Follo og i Østfold.

Her finner du Etablerertjenesten i Folloregionen

Ligger under Etablerertjenesten i Akershus og dekker: 
Frogn, Enebakk, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby, Ås

Tlf.: 907 48 758
E-post: etablerer@folloradet.no
Internett: http://etablerer-akershus.no

Her finner du Etablererservice i Østfold

Tlf: 41 41 73 10
E-post: post@etablerer-ostfold.no
Internett: http://www.etablerer-ostfold.no/
Facebook: https://www.facebook.com/Etablererservice