Lill-Ann Gundersen er seniorrådgiver i Norges Vel- Det rene, kjølige vannet langs kysten vår og dyktige dyrkere som kan sitt fag, bidrar til å fremskaffe en råvare som holder til NM-gull. Taredyrking er miljøvennlig og vil nok bli viktig for den nye, norske bioøkonomien. Produktene har store markedsmuligheter knyttet til aktuelle trender for helse, sunnhet og miljø. Men det ligger mye nybrottsarbeid i å skape en hel verdikjede fra små tarestiklinger til ferdig produkt på tallerkenen, sier seniorrådgiver Lill-Ann Gundersen i Norges Vel. 

Kommersiell dyrking av tare til mat er et nytt felt innenfor akvakulturnæringen i Norge. Allerede i 2010 tok Norges Vel initiativ for å bidra til å etablere taredyrking som en ny lønnsom næring langs norskekysten.

Forskning og utvikling er viktig for å lykkes

- Et av utviklingsprosjektene der Norges Vel har hatt en sentral rolle, var i samarbeid med Seaweed AS. Seaweed ønsket å utvikle en ny innovativ og bærekraftig næringsvirksomhet basert på dyrking og prosessering av tare i øysamfunnet Værlandet og Bulandet utenfor Bergen. Et viktig virkemiddel for å lykkes med slik næringsetablering er implementering av forskningsbasert kunnskap, sier Gundersen. 

Norges Vel tok derfor ansvaret for søknadsprosessen mot Regional Forskingsfond Vest i samarbeid med Seaweed AS, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (nå Havforskingsinstituttet), og Nofima AS. I løpet av prosjektperioden 2015-2017 ble det etablert hele verdikjeder hos Seaweed for dyrking av tare og produksjon av trygge matprodukter for både nasjonalt og internasjonalt marked. 

Deltakerne i forskningsprosjektet som bidro til å etablere verdikjeder for taredyrking hos Seaweed i Værlandet og Bulandet
Noen av deltakerne som samarbeidet i FoU-prosjektet; Fra venstre Audun Oddekalv, medeier i Seaweed; Lill-Ann Gundersen, prosjektleder Norges Vel; Jorun Skjermo, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS; Dagbjørn Skipnes, Nofima; Daniel Fedøy, daglig leder i Seaweed; Marthe Jordbrekk Blikra, Nofima og Sølvi Blom, medeier i Seaweed.

- Det ble etablert dyrkningsmetoder tilpasset dette spesifikke havområdet, og den dyrkede taren ble analysert for risikofaktorer som fremmedstoffer og mikrobiologi fra omgivelsene. En næringsmiddelbedrift må ha oversikt over innhold og brukeregenskaper til samtlige av sine råvarer. Dette bidrar til å sikre mat av høy kvalitet som er trygg å spise for deg og meg.  Like viktig var det å finne egnede prosesseringsmetoder og prosessbetingelser for å gi en effektiv, trygg og bærekraftig produksjon, sier Gundersen.

- Hittil har den dyrkede taren vært forbeholdt mindre nisjemarkeder og enkelte restauranter. Som prosjektleder synes jeg det er utrolig flott at det nå kommer et godt og sunt matprodukt med tare på det norske markedet som blir tilgjengelig for de fleste.

Produktutvikling, markedstesting og lansering

Slåtto Marketing som står bak Norsk Storhusholdning, var en av markedsaktørene som fattet interesse for taren som ble dyrket ute i øysamfunnet Værlandet og Bulandet. De ønsket å vite mer om dyrking av tare og mulighetene for bruk av denne taren som ingrediens i matprodukter. 

- Jeg møtte Slåtto for gjensidig informasjonsutveksling første gang høsten 2016. Dette ble starten på et produktutviklingsprosjekt for Slåtto i samarbeid med Nofima, sier Gundersen. 

Før et produkt lanseres i full skala bør det testes hos et utvalg forbrukere for å sikre at det faller i smak. Norsk Storhusholdning valgte Patricias gatekjøkken i Bardufoss som fikk teste fiskeburgeren med tare før den ble offisielt lansert. Det var et lykkelig valg. Dyktige Anne-Lise Sørensen, eier og driver av gatekjøkkenet vant årets NM i sunn fastfood med nettopp denne burgeren.

Denne seieren vil nok bidra til at flere får øynene opp for å benytte tare i matproduksjonen

- En VM-seier for vår fiskeburger med tare er skikkelig moro! Det ga en knallstart for vår lansering. Denne seieren vil nok bidra til at flere får øynene opp for å benytte tare i matproduksjonen, sier John Erik Haugunn, daglig leder i Slåtto Marketing.  

Slåtto Fiskeburger med Tare har allerede kommet inn i prioritert sortiment til de største og viktigste grossistene som leverer til storhusholdnings-markedet i Norge. Dette gjør at distribusjon til kunder innenfor alle kundesegmenter i storhusholdning som hotell, restaurant, kantiner, Cafe, institusjoner og skoler i Norge er sikret. Dermed er det klart for å gjøre et grundig salgs- og markedsarbeid for å få satt denne gode og sunne burgeren på menyen hos serveringsteder over hele landet.