Norges Vel forvalter tre næringsutviklingslegater: Landbrukslegatet, Utdanningslegatet og Kultur- og miljølegatet. Avkastningen fra i fjor tillater en utdeling på 780.000 kroner i år.

- Vi ønsker søknader fra aktører som arbeider med nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Dette kan være bønder, gründere og andre private aktører. Vi fullfinansierer sjelden noe, men legatmidlene kan være et viktig og noen ganger avgjørende tilskudd for å få realisert et godt prosjekt, sier utviklingssjef Kari Clausen i Norges Vel.  

Nyskapende næringsutvikling

Prosjektene må være relatert til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer og bidra til læringseffekt og kunnskapsdeling. I tillegg må de ligge innenfor ett eller flere av følgende fagområder: 

  • Landbruk og miljø
  • Mat, kultur og opplevelser
  • Fornybar energi og klima
  • Marine næringer
  • Entreprenørskap og samarbeid 

Nyskapende kan bety å ta i bruk nye og mer miljøvennlige løsninger for matproduksjon. Men også å ta vår kulturarv med gammelt håndverk eller gamle råvarer på nye måter inn i fremtiden.  

Streng prioritering

Prosjekter som mottar stønad må være relatert til næringsutvikling. 
Søknader om støtte til klasseturer, masteroppgaver, generell studiestøtte, bevaring av gamle hus, og kulturarrangementer som kunst og musikk med mer blir ikke prioritert. 

Søk på eget skjema

Søknaden sendes via et eget skjema på våre nettsider. 
Mer informasjon om kriterier og søknadskjema på legatsidene.

Norges Vels legatstyre avgjør hvem som skal motta midler i august/september, og pengene utbetales umiddelbart etter vedtak om tildeling.