På Zanzibar har eggene hvite eggeplommer og det har først og fremst å gjøre med hønseforetSamarbeidet mellom Johooo, Sunnmørsmat og Det Kongelige Selskap for Norges Vel vil skape arbeidsplasser og næringsvirksomhet for fattige kvinner på Zanzibar, øya som tilhører og ligger rett utenfor Tanzania i Øst-Afrika. Men hva så med gullegg? På Zanzibar har eggene hvite eggeplommer, det har først og fremst å gjøre med hønsefôret. I tillegg er det lite fokus på matsikkerhet og trygg produksjon. Dette er en utfordring for turistnæringen som gjerne vil servere trygge egg med gule plommer til sine internasjonale gjester. Prosjektet «Golden eggs of Zanzibar» vil endre på dette.

Bygger opp en organisasjon

- Vi er svært glade for dette samarbeidet med Sunnmørsmat og Johooo, sier Reinaart Pretorius, utenlandssjef i Norges Vel. - Avtalen innebærer at vi nå skal organisere og bygge opp arbeidsplasser og næringsvirksomhet for kvinner på Zanzibar. Arbeidet skjer via vårt kontor i Tanzania.

Det skal etableres små enheter med eggproduksjon, et sentralanlegg og en infrastruktur for distribusjon. Kvinnene i prosjektet skal få opplæring i produksjon, salg og markedsføring. Produksjonsenhetene skal eies og drives av lokale kvinnegrupper. Det er utarbeidet en forretningsplan og gjennomført en omfattende markedsundersøkelse blant hotellene på Zanzibar for å sikre markedsgrunnlaget. 

- Dette prosjektet er helt i tråd med våre målsettinger for Norges Vels ideelle arbeid. Vi ønsker å bidra til å redusere fattigdom og oppnå matsikkerhet gjennom bærekraftig næringsutvikling innenfor landbruk og matproduksjon, sier Pretorius.

Ideelt initiativ

Mari Maurstad sitter i styret for Johoo sammen med ildsjelene Rune Haram (tv) og John John BrusethInitiativet til gullegg-prosjektet kom fra John John Bruseth i den frivillige organisasjonen Johooo og Rune Haram i selskapet Sunnmørsmat AS (Mari Maurstad på bildet er med i styret til Johooo). Bakgrunnen var at mange kvinner på Zanzibar har lite eller ingen inntekt. De to initiativtakerne ønsket også å bidra til å heve kvaliteten på egg som er produsert på Zanzibar generelt. Når det etableres bedre og sikrere produksjonsmetoder, øker matsikkerheten og gir bedre helse for innbyggerne.

- Jeg synes det er utrolig spennende og interessant å få lov til å være med i dette samarbeidet som har som mål å sysselsette mer enn ett hundre kvinner i eggproduksjon på Zanzibar, sier Haram som har bred erfaring og ekspertise på eggproduksjon.

- Dette er svært gode nyheter. Endelig er vi der vi ønsker å være. Gjennom dette formelle samarbeidet ser fremtiden mye lysere ut for de fattige kvinnene vi gjennom Johooo har jobbet for å løfte ved å skape bærekraftige bedrifter. Vi har jobbet for å bedre deres hverdag gjennom mange år, så dette er et fantastisk steg videre mot målet, sier Bruseth.