Til stede på lanseringen var utviklingsministeren, utenriksministeren, landbruks- og matministeren, fiskeriministeren, og klima- og miljøministeren. Samarbeidet mellom dem ble trukket frem som et viktig virkemiddel for å få til en helhetlig og systemisk tilnærming til å oppnå økt matsikkerhet gjennom bærekraftige matsystemer, som er det overordnede målet med planen. 

Landbruk for utvikling

Planen gir et godt bilde av det komplekse matsystemet som rommer alt fra matproduksjon, verdiskaping, miljø, ernæring og ikke minst politikken rundt dette. Samtidig bærer planen preg av at så mange departementer har jobbet sammen, noe som går utover evnen til å være konkret når det gjelder hvilke strategier og handlinger de ser for seg de kommende årene. 

Et positivt tilskudd er et nytt Landbruk for utviklingsprogram som skal supplere Fisk for utvikling og de andre programmene i Kunnskapsbanken til Norad. Det er bra at landbruk får et eget program hvor sivilsamfunnsorganisasjonene og forskningen kan bidra med deres ekspertise og erfaring. Utviklingsminister Ulstein understreket at nettopp sivilsamfunnets tillit og erfaring fra lokalsamfunnene de jobber i er en viktig del av hvordan denne planen skal gjennomføres. 

Realisering av planen

Planen er dessverre veldig vag når det gjelder forpliktelser i forhold til penger som skal realisere dette ambisiøse prosjektet. Dette ønsket ikke statsrådene å si mye konkret om på lanseringen utover at det blir forhandlinger frem mot lanseringen av statsbudsjettet i oktober. Dette blir et avgjørende øyeblikk for i hvilken grad denne planen kan realiseres. 

Norges Vel sin rolle

For Norges Vel sin del er fokuset i planen på verdiskaping og markeder noe vi kan bidra spesielt til, sammen med matproduksjon. Samtidig kan vi styrke synligheten av arbeidet vårt på ernæring og kosthold. Produksjon av fisk er sentralt her, og er noe som går igjen i handlingsplanen. Hovedfokuset i planen på Afrika sør for Sahara er også i tråd med det geografiske fokuset til Norges Vel. Vi er også glad for å se at småskalabønder og fiskere, samt kvinner, er prioriterte grupper i planen.

 - Vi er veldig glade for at denne planen nå er på plass og vi skal jobbe i tråd med denne handlingsplanen og bidra til å nå de målene som er satt, sier Reinaart Pretorius, utenlandssjef i Norges Vel.  - Det blir en spennende tid fremover hvor Norges Vel skal holde politikerne ansvarlige for det de nå har lovet og ikke minst samarbeide om å iverksette konkrete prosjekter som skal bidra til å oppnå bærekraftige matsystemer i de landene og lokalsamfunnene hvor vi arbeider, avslutter Pretorius.

 

Handlingsplanen finner du på høyre side under "lenker".