Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Norges Vel- Med Gründerprisen ønsker Norges Vel å oppmuntre til bærekraftig nyskaping, sier administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. 

Fristen for å sende inn forslag på kandidater for 2019 er 1. november i år. Prisen gis i form av en sølvmedalje, og tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift, i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Knapp til søknadsskjema Gründerprisen

- Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som et mønster for annen nyskaping, sier Ørbeck Sørheim. 
 

Les mer Norges Vels Gründerpris
 

Spørsmål om Gründerprisen og utlysning rettes til:

Eli Aaserud Heiberg
Tlf: 947 91 970
e-post: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no
a-post: Norges Vel, Eli Aaserud Heiberg, Postboks 115, 2026 Skjetten