Betegnelsen agroøkologi er blitt brukt siden 1930-tallet, men det er først de siste årene at det har fått stor oppmerksomhet og blitt brukt av mange organisasjoner, institusjoner og forskningsmiljøer. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, utgir eget nyhetsbrev om agroøkologi, har avholdt regionale seminar i alle verdensdeler, og skal i april avholde sitt andre internasjonale symposiet.

Seminaret 16. mars på Norges Vels senter for grønt entreprenørskap er organisert for å spre informasjon om hva agroøkologi er, høre hva organisasjoner og forskere i Norge mener om det, og stimulere til debatt om det er noe som bør støttes og fremmes eller ikke.  

TID: Fredag 16. mars 2018 kl 10-14
STED: Norges Vels senter for grønt entreprenørskap,
Hellerud Gård, Bråteveien 200, 2013 Skjetten
PÅMELDING: Innen 8. mars til: Karsten.Gjefle@norgesvel.no eller aksel@moreandbetter.org  Pris: kr 50,-  (inkluderer lunsj) betales ved inngang

Program

Kl 10.00 – 10.45: Tre innledere:

Marielle de Roos, Lofoten Gårdsysteri og Norsk bonde- og småbrukarlag 
Anna Marie Nicolaysen, forsker i agroøkologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aksel Nærstad, internasjonal koordinator for More and Better Network

Kl 10.45 – 11.15: Korte innlegg fra More and Better Networks norske organisasjoner
Kl 11.15 – 12.00: Debatt
Kl 12.00 – 13.00: Lunsj og mingling 
Kl 13.00 – 14.00: Debatten fortsetter

For mer informasjon om seminaret, kontakt 

Aksel Nærstad aksel@moreandbetter.org       tlf 4825 8285
eller
Karsten Gjefle Karsten.Gjefle@norgesvel.no  tlf 4104 2275

Slik reiser du kollektivt fra Oslo til Norges Vels senter for grønt entreprenørskap

- Med buss 380 Lillestrøm fra Oslo bussterminal, gateterminal kl 09.07 til Hellerud stoppested kl 09.44. Fra Hellerud bussholdeplass følger du traktorvei med bom opp til gården.

- Med Tog L14 Kongsvinger fra Nationaltheatret kl 8.58 /Oslo S kl 9.04 med ankomst Lillestrøm kl 9.14 og buss 380 Oslo fra Lillestrøm bussterminal kl 09.32 til Hellerud stoppested kl 09.50. Fra Hellerud bussholdeplass krysser du veien og følger traktorvei med bom opp til gården.

More and Better Network

More and Better Network  er et internasjonalt nettverk som støtter matproduksjon, jordbruk og landdistriktsutvikling for å utrydde sult og fattigdom. Følgende norske organisasjoner er medlem i nettverket: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Caritas, Norges Vel, Utviklingsfondet og Spire. 

Her finner du informasjon om agroøkologi