Kibamba kom fra Kongo til Norge for to år siden via Sør-Afrika der han jobbet som frisør. Nå går han på grunnskole, og gjennom jobbkvalifiseringsprosjektet har han sett at kokkefag er en yrkesvei han kan tenke seg å følge videre. Han har ved siden av kurset også praksis på kjøkkenet på et turisthotell, noe som har gjort ham enda tryggere i valget. 

En forsmak på norsk yrkesliv

- Kurset gir deltakerne en forsmak på yrkeslivet. Her får de styrket motivasjonen til videre arbeid, samtidig som de får avklart om matfag er noe for dem. Noen er grunnskoleelever, de kan kanskje komme i lære innen restaurant- eller matfag. Nå blir det videre oppfølging med individuelle planer for hver enkelt deltaker i sine hjemkommuner, sier organisasjonssjef Solveig Rindhølen i Sel kommune. Hun er prosjektansvarlig for jobbkvalifiseringsprosjektet på vegne av kommunene Sel, Vågå og Skjåk.  

- Vi prøver ut forskjellige modeller i kommunen. Restaurant, reiseliv og turisme gir mange arbeidsplasser her i Nord-Gudbrandsdal. Men vi har også et stort rekrutteringsbehov innen helsevesenet, så helsefag blir også viktig fremover, sier Rindhølen.

Til sammen har 22 innvandrere fra Nord-Gudbrandsdal deltatt på jobbkvalifiseringskurs innen matsektoren som arrangeres av kommunene og Det Kongelige Selskap for Norges Vel med støtte fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Årets deltakere kommer fra Eritrea, Etiopia, Syria og Kongo. De fleste har vært i Norge i 2-4 år og tar dette kurset som en del av introduksjonsprogrammet som alle flyktninger som har fått bosetting i Norge må gjennomføre.

Arbeid er nøkkelen til integrering 

- Arbeid er nøkkelen til integrering i det norske samfunnet, men mange mangler den kompetansen som det norske arbeidslivet krever. Som ideell organisasjon ønsker vi å bidra med vår kunnskap innen jobbskaping og matfag slik at innvandrere og flyktninger i større grad kan delta i arbeids- og samfunnsliv, sier seniorrådgiver Jorunn Tønnesen i Norges Vel.

Kurset i Nord-Gudbrandsdal bygger på modellen «Matnyttig arbeidstrening» som Norges Vel utviklet i samarbeid med Skedsmo kommune for å integrere og hjelpe innvandrerkvinner ut i jobb. Modellen er videreutviklet til å omfatte samhandling mellom kurs, praksisplass og den enkelte deltaker. Kurset består av tre deler: Hvordan det er å jobbe i Norge, matkvalifikasjoner i teori og praksis, samt utvikling av arbeidsspråk.

- Vi tilpasser kurset lokalt, og på Otta har vi for eksempel hatt fokus på tradisjonsmat og råvarer som man finner i regionen, siden området er velkjent for kvalitetsmat med lange tradisjoner. Gjennom kurset erfarer vi at deltakerne blir tryggere både sosialt, faglig og språklig, og vi ser at mange av dem vokser på den korte perioden kurset varer, sier Tønnesen. Målet er at deltakerne skal få et bedre grunnlag for å gå videre enten i utdanning eller jobb, eller til og med skape sin egen arbeidsplass.