Bruk av biogjødsel fra biogassanlegg handler om å etablere et lukket kretsløp der næringsstoffer bringes tilbake til jorda på en hygienisk sikker måte. Forsøk viser at biogjødsel er en fullverdig gjødselvare på høyde med  konvensjonell gjødsling. Biogjødsel er med visse forbehold også tillatt brukt i økologisk landbruk, sier seniorrådgiver Johan Ellingsen i Norges Vel.

Biogjødselen inneholder imidlertid mye vann (opptil 95 %) og spredning på jordene kan fort føre til pakningsskader. Derfor anbefales spredning med slepeslange fra et mellomlager nær jordet. Spredningen bør helst foregå når næringsbehovet hos plantene er størst, noe som innebærer spredning i voksende åker og/eller eng. Våronna er alltid hektisk, så det anbefales å ha en lagringsenhet på gården som kan fylles opp i løpet av vinteren på en tid da godtgjøring for mottak av biogjødsel er størst. 

På denne markdagen fikk deltakerne demonstrert spredning av biogjødsel med slangespreder og en mobil gjødselsekk ved Odd Martin Eggum fra Rånås gård. I tillegg ble det holdt flere foredrag om fordeler ved bruk av biogjødsel og hvordan logistikken rundt spredningen kan løses.

Logistikk ved spredning samt forsøk hos Norges Vel
v/Johan Ellingsen, ​Norges Vel 
 

Biogassprosessen, ulike gjødselprodukter og deres næringsinnhold
v/Espen Govasmark, EGE Oslo Kommune 
 

Gjødselvirkning og langsiktig effekt på jorda av biogjødsel
v/Jan Stabbetorp, Norsk Landbruksrådgivning Øst 
 

Maskiner og utstyr til spredning
v/Hektner Maskin     
 

Muligheter med gjødselsekk til lagring
v/Egil Eng og Co