- Nå vil alle i organisasjonen benytte samme metode for å styre prosjekter. Dette bidrar både til effektivitet, kvalitetssikring og erfaringsoverføring. Det er en stor fordel at PRINCE2 kan tilpasses siden vi arbeider med mange forskjellige typer prosjekter i forskjellige bransjer, land og kulturer, sier Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Norges Vel. 

Anerkjent internasjonal sertifisering

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2 er en prosessbasert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

Antall sertifiserte i Norge og på verdensbasis øker hurtig. PRINCE2 har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant blitt utviklet til en metode/ utviklet seg til en generisk metode – som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur.

I Norge har DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) basert sin anbefalte prosjektveiviser på PRINCE2 metoden.

Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.