Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter. Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøstandarden i private bedrifter og offentlige virksomheter. 

Norges Vel fortsetter å utvikle organisasjonen mot stadig bedre miljøstandarder og har gjennomført en rekke tiltak siden vi ble sertifisert første gang, dette er noen av dem:

  • Nytt ventilasjonssystem med sensorer for måling av temperatur og Co2
  • Installert 10 elbilladere for å legge til rette for bruk av elbil
  • Gammel lysrørarmatur skiftet til LED belysning i alle fellesarealer (lavenergi-armaturer på alle kontorer fra før)
  • Alle vinduer er skiftet med påfølgende reduksjon av oppvarmingsbehov
  • Nytt opplegg for gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelser 
  • Ny avfallsløsning for å kunne måle og ha oversikt over avfallsmengder
  • Økt bruk av videokonferanser og møterom er oppgradert med videokonferanseutstyr 
  • Digitalisering av reiseregninger, regnskap og dokumentutveksling