Regjeringen skal utarbeide en strategi å styrke norsk innsats for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og bekjempelse av sult. Sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner og næringslivsaktører ble Norges Vel invitert av Norad til et innspillmøte med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein denne uken. 

Siden 1978 har Norges Vel samarbeidet tett med Norad og andre internasjonale donorer og institusjoner for å fremme og forbedre lokale landbruks- og livsvilkår i utviklingsland. 
Dette er våre råd til hva utviklingsministeren og regjeringen kan gjøre for å styrke norsk innsats for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og bekjempelse av sult: 

1  Tilgang til kreditt og bedre finansieringsvilkår

En av de største utfordringene for småbønder og entreprenører er tilgang til finansiering for å skalere opp eller utvikle nye forretningsområder. Høye renter og strenge krav legger en begrensning for oppstartmuligheter og næringsutvikling i utviklingsland. Her bør regjeringen bidra med en finansieringsmekanisme som gir lettere tilgang til kapital. 

2  Organisere småbønder i kooperativer eller forretningsenheter

Når småbønder og entreprenører organiseres i samvirker eller forretningsenheter ser vi at de får større makt i markedet. Deres produktivitet forbedres samtidig som vi ser at kvaliteten i arbeidet deres blir mye bedre. Mellommennene utelukkes som gjør at også lønnsomheten og salg av deres varer økes. Organisering av disse målgruppene gjør også at hele verdikjeden – fra jord til bord profesjonaliseres. 

3  Strategiske partnerskap og involvering av privat sektor lokalt

Kobling mellom norske og lokale bedrifter samt norske NGOer bidrar til kompetanseutveksling og markedsutvikling. Et trekant-samarbeid mellom disse aktørene skaper gode resultater. Lokale bedrifter kobles direkte opp mot norske bedrifter og strategisk partnerskap minimerer investeringsrisikoen for norske investorer. Her kan NGOer spille en viktig rolle.

Næringsutvikling, kunnskapsdeling og samarbeid gir dokumenterbare resultater innen utviklingsarbeidet, og vi er stolte av at Norges Vels arbeid bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, blant annet for å utrydde sult, sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst, og ikke minst etablere samarbeid som bidrar til å nå disse målene.

Vi i Norges Vel ser frem til videre samarbeid og innsats for en effektiv utviklingspolitikk for fremtiden.