Det er nå 20.000 småprodusenter som er deleiere av og selger sine frø gjennom IKURU. Felleskjøpet har satt opp en renselinje for såkorn og har tilført kapasitet og kompetanse. Norges Vels rolle er å sikre at bøndene har de verktøyene som skal til for å oppnå lokal verdiskaping. Dermed kan IKURU levere kvalitet til markedet, oppnå en god pris og gi den økte verdiskapingen tilbake til bøndene.

IKURU organiserer i dag produksjon og salg av såkorn og andre innsatsfaktorer. I tillegg omsetter de volumer av både økologisk og konvensjonelt produserte varer som sesam, cashew, jordnøtter, soya og flere typer bønner.

Rundt 80 prosent av Mosambiks befolkning livnærer seg av landbruk, og landet har stort potensiale innen landbruksbasert næringsutvikling. Nampularegionen er Mosambiks viktigste jordbruksområde med egen havn for eksport. Innsatsfaktorer som gjødsel og såfrø av høy kvalitet og til riktig pris er en forutsetning for å utvikle sektoren.

Les mer om Norges Vels og Felleskjøpets samvirkeprosjekt