- Jeg har jo egentlig ikke bruk for disse pengene selv. Ikke at jeg har tjent så mye, jeg har jo arbeidet innenfor ideell landbruksrettet virksomhet i alle år. Det er denne erfaringen som gir meg stor tro på at næringsutvikling gjennom samarbeid og kunnskapsdeling er den rette metoden for å skape en utvikling fra naturalhusholdning til nasjonal selvforsyning. Det er dette som brakte landbruket frem i Europa, USA og deler av Asia, i sin tid, og det er det samme som kan bidra i Afrika i dag, sier Dæhlen.

Helt konkret har han inngått en avtale om å støtte et av Norges Vels prosjekter i Tanzania for organisering av småprodusenter av ris. Prosjektet tar for seg hele prosessen, fra jordet til bordet, og skaper bedre avlinger og økt lønnsomhet for lokale risbønder.

Grønne rismarker med vann og risplanter

I dette området har 250 småprodusenter sine rismarker. Disse feltene ble plantet ca fire uker før bildet ble tatt.

- Hvis småprodusenter skal lykkes må de ha markedsmakt. Dette oppnår de kun i fellesskap, men det er et forsømt område etter at mange av samvirkeorganisasjonene falt fra hverandre i Afrika på 1970 og 80-tallet. Alt arbeid for å organisere og styrke småprodusenter har ligget brakk i mange år, sier Dæhlen.

Lang erfaring fra Afrika og ideelt arbeid 

- Vi er veldig glade for å få med Per Dæhlen på laget. Det økonomiske bidraget er viktig for vårt arbeid, men hans fagkunnskap og lange erfaring fra Afrika og Tanzania gjør samarbeidet spennende. Han kjenner til kontinentet og utfordringene vi støter på. Sammen skal vi se på verdikjeder, fjerne mellommenn og øke bøndenes fortjeneste ved å gi dem større markedsmakt, sier Reinaart Pretorius som er utenlandssjef i Norges Vel.

Sammen skal vi øke bøndenes markedsmakt og fortjeneste 

Etter mange års arbeid i Afrika snakker Dæhlen swahili, eller landbruks-swahili som han selv kaller det. Ved universitetet i Tanzania underviste han i landbruksøkonomi og samvirkeøkonomi i 1974-1976. Før Tanzania arbeidet han to år i Botswana: 

- I Botswana underviste jeg flyktninger fra Sør Afrikas apartheid i landbruk. Studentene bygde skolen mens de gikk der, det var en del av utdannelsen. Bygningene står der fortsatt, men i dag er det en vanlig offentlig skole, sier Dæhlen

Han har også arbeidet i Sri Lanka og Bangladesh, innimellom forskjellige stillinger i Norge. I 1994 kom Per Dæhlen til Norges Vel, der han var administrerende direktør frem til 2005. Arbeidet hans har alltid vært relatert til landbruk og samvirke, alltid med et ideelt grunnlag. 

Føler fellesskap med bøndene

Dæhlen føler fellesskap med bøndene, han har selv vært bonde i mange år. Han har tre barn og nå har den eldste datteren tatt over familiegården Sørum Østre på Ringerike. Apropos barn, hva sier de om at han støtter Norges Vel med en større sum?

Jeg brenner for gode løsninger som bidrar til selvhjelp

- Dere tenker kanskje at jeg er i uoverensstemmelse med barna mine. Men dette har vi altså avtalt, og jeg må jo få lov til å gjøre som jeg vil med mine egne penger, som de sier. Jeg fikk en arv av mine foreldre. Den har jeg forvaltet, økt betydelig og ført videre til mine barn. En rest som ble til overs ønsker jeg å gi til et prosjekt jeg opplever har gode løsninger som bidrar til selvhjelp. Jeg brenner for dette. Det er kanskje en uvanlig måte å tenke på, sier Dæhlen og fortsetter:

- Jeg kan ikke øke livskvaliteten ved å bruke mer penger på meg selv. Det burde flere tenke på.

På prosjektbesøk i Tanzania

I forkant av avtaleinngåelsen om å støtte Norges Vel var Per Dæhlen på prosjektbesøk i Tanzania hos José Ramos som leder Norges Vels kontor i Dar es Salaam. 

Per Dæhlen i møte med lokale bønder og ansatte hos RUDI. Bilde.

Per Dæhlen i møte med Norges vels lokale samarbeidspartner RUDI (Rural Urban Development Initiatives). 

- Det som gjør Norges Vels internasjonale arbeid så spesielt er vårt fokus på utvikling gjennom næringsutvikling og økt profitt til småbønder. Dette er viktige elementer for å skape livskraftige bedrifter og samfunn i motsetning til utviklingen vi ser der store multinasjonale organisasjoner i større grad tar over matproduksjonen. I tillegg tilbyr de ofte dårlige arbeidsforhold, samtidig som bøndene får mindre betalt for sine råvarer. Det skaper en konflikt mellom store selskaper og små bønder, sier Ramos.

- Norges Vel er en motkraft mot dette. I deres prosjekter kanaliseres overskudd og profitt tilbake til bøndene, mens i det store systemet går overskudd og profitt til bedriftseierne. Disse interessemotsetningene viser behov for både samvirke- og fairtradeperspektiv, bøndene må organisere seg og samarbeide for å få større markedsmakt. Jeg er derfor svært fornøyd med valget om å inngå en avtale om å støtte Norges Vel, sier Dæhlen.