Vi arbeider for å styrke kvinners deltakelse og påvirkning, og ser at en stadig økende andel kvinner inntar ledende posisjoner i produsentorganisasjonene. Se mer om dette i videoen.