Norges Vel har jobbet med REBI fra 2011 ut 2016. Oppstarten var finansiert av Nordic Climate Facility (NCF) og Norad og iverksatt i samarbeid med Makerere universitetet i Kampala. Inkubatoren er nå registrert som en egen enhet og har fått støtte fra den norske ambassaden i Uganda. 

REBIs fokusområder er å støtte oppstarten av selskaper som jobber med fornybar energi. De tilbyr: 

  • forretningsutviklingstjenester til mikro, små, og mellomstore fornybare energibedrifter
  • kapasitetsbygging for å øke antall arbeidsplasser
  • pilottesting av ny teknologi med sikte på teknologioverføring

Dette har skapt verdifulle jobber, bedret tilgangen til produkter og tjenester basert på fornybar energi, og bidratt til å redusere klimautslipp. 

Prestisjetung pris til deltakerbedrift

En av REBIs deltakerbedrifter fra 2013/2014, ADAPT Plus Ltd., vant den prestisjetunge prisen National Energy Globe Award Uganda i 2017. ADAPT Plus er en grønn bedrift som bruker bioavfall for å lage bærekraftig fyringsbriketter til matlaging. Forbedret kokeutstyr og briketter reduserer avskoging og innendørs forurensing. I tillegg kan barna gå på skole istedenfor å bruke tid på å lete etter fyringsved. 

ADAPT Plus ansetter flyktninger for å produsere briketter og kokeutstyr som selges til lokale forhandlere og direkte til husholdninger i lokalsamfunnet. Minst 80 000 mennesker har hatt fordel av denne grønne teknologien, inkludert flyktningeleirene der fyringsved er mangelvare.

Les mer om fornbyar-inkubatoren REBI her

Les mer om ADAPT Plus her
Og her

Les mer om Energy Globe Award her