- Målet for uken var å utveksle erfaringer innen kjøttproduksjon og foredling, samt å diskutere fremtidige muligheter i kjøttsektoren i Uganda, sier prosjektleder Helene Lie i Norges Vel. 

I løpet av uken deltok partnerne på deler av Nortura sitt årsmøte, besøkte Nortura sitt slakteri i Otta, og besøkte norske kjøttprodusenter og butikker for å få innblikk i hele verdikjeden. Programmet var spesielt rettet mot å se på hvordan kvalitet opprettholdes helt til produktet når kunden. Dette er et viktig forbedringspunkt som Uganda Meat Producers Cooperative Union (UMPCU) og Uganda Farmers Meat Company (UFMC) jobber hardt for å oppnå. 

UMPCU og UFMC fikk også muligheten til å presentere og diskutere fremtidsplaner for eksisterende og mulige nye støttespillere.

- Vi setter veldig stor pris på støtten vi får fra Norge gjennom Norges Vel og Nortura. Det har vært et givende og interessant besøk, og vi tar med oss mye lærdom hjem som kan bidra til utviklingen av kjøttsektoren i Uganda. Dette inkluderer kunnskap om kjøttproduksjon, planlegging av fôrreserver, bruk av teknologi og viktigheten av gode betalingssystemer. Vi har også lært om hvordan bedrifter og organisasjoner innen kjøttindustrien drives og organiseres på en inkluderende og effektiv måte, sier Francis Jumba, daglig leder i UFMC.