Arrangementet ble strømmet på facebook, her kan du se opptaket

Klikk på lenkene til presentasjonene:

Frivillig klimaavtale for jordbruket – status for forhandlingene med regjeringen  (PDF, 478KB)
v/ Anne Thorine Brotke, ass. næringspolitisk sjef i Norges Bondelag 

Fremtidens klimabonde er energiprodusent  (PDF, 1MB)
v/ Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver i Norges Vel

Veien mot et klimavennlig landbruk – hva vil Senterpartiet? (PDF, 350KB) 
v/ stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp), medlem av Energi- og miljøkomiteen 

EUs energi- og klimapolitikk påvirker rammebetingelsene her til lands – hva kan vi forvente?  (PDF, 995KB)
v/ Per Ove Eikeland, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt 

Lokale energisamfunn – gjeldende regelverk og rammeverk for piloter  (PDF, 855KB)
v/ Andreas Bjelland Eriksen, førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)