Den norske bonden er både omstillingsvillig og omstillingsdyktig. Gjennom eget arbeid har vi sett at interessen for fornybar energi er stor, blant annet gjennom flere fulltegnede kurs om solenergi i landbruket. Når landbruket skal vurderes på oppnåelse av klimamålsetninger, er det viktig med et bredt blikk. Bonden som energiprodusent bør i langt større grad prioriteres av myndighetene, og dette betyr blant annet en kraftig oppskalering av økonomiske virkemidler. Økt energiproduksjon på gården er en del av løsningen! 

Finn ut mer ved å delta på fagfrokost i regi av Norges Vel, Klima Østfolds prosjekt Klimasmart landbruk, og EU-prosjektet COBEN.

Onsdag 22. mai 08:15 - 10:30 
Bruket, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo
(gamle Landbrukets hus)

Deltakelse er gratis, men vi trenger din påmelding innen 20.05. på grunn av servering.

Meld deg på Norges Vel frokosten her

 

 

PROGRAM FAG-FROKOST 22. MAI
 
8.15  Registrering og lett servering 

8.30  Velkommen  
v/ Kari Clausen, utviklingssjef i Norges Vel 

8.40  Frivillig klimaavtale for jordbruket – status for forhandlingene med regjeringen 
v/ Anne Thorine Brotke, ass. næringspolitisk sjef i Norges Bondelag 

9.00  Fremtidens klimabonde er energiprodusent 
v/ Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver i Norges Vel

9.15  Veien mot et klimavennlig landbruk – hva vil Senterpartiet? 
v/ stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp), medlem av Energi- og miljøkomiteen 

9.40  EUs energi- og klimapolitikk påvirker rammebetingelsene her til lands – hva kan vi forvente?
v/ Per Ove Eikeland, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt 

10.05  Lokale energisamfunn – gjeldende regelverk og rammeverk for piloter 
v/ Andreas Bjelland Eriksen, førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

10.25  Avslutning 

Meld deg på Norges Vel frokosten her

 

 

Følg også med på siste nytt om arrangementet på facebook.
Del gjerne arrangementet med noen du tror kan være interessert.
Vi ses!

Veien mot et klimavennlig landbruk - fagfrokost i regi av Norges Vel, Klima Østfolds prosjekt Klimasmart landbruk, og EU-prosjektet COBEN