Eli-Grete Høyvik er daglig leder og eier av Interplan, Balholm AS og Ciderhuset, samt høyskolelektor. Hun ble valgt inn i direksjonen som visepreses i 2015 og som preses i 2016.