Gunn Jorunn Sørum arbeider i Norsk Landbrukssamvirke som prosjektleder i Landbruk Arena. Hun ble valgt inn som 1. vara i 2018.