Mats Olsen er seniorrådgiver for entreprenørskap og forretningsutvikling i Norges Vel. Han er ansattvalgt direksjonsmedlem fra 2017.