Ragnhild Bjelland-Hanley er seniorrådgiver i Norges Vel. Hun er ansattvalgt direksjonsmedlem fra 2019.