Ragnhild Bjelland-Hanley er seniorrådgiver i Norges Vel og arbeider med løsninger for fornybar energi i landbruket. Hun er ansattvalgt direksjonsmedlem fra 2019.