Trond Rafoss er forsker, gründer og daglig leder i bedrifter innenfor havbruk, fiske og akvakultur. Han ble valgt inn som direksjonsmedlem i 2019.