Brukervisning - Norgesvel

Anne Tollerud

Anne har jobbet i Norges Vel siden 2009 som kommunikasjonsrådgiver, og siden 2015 som kommunikasjons- og markedsansvarlig. Hun har over 20 års erfaring innen kommunikasjon og markedsføring, og hennes kompetanse dekker en stor bredde innen fagområdet. De siste fire årene har hun også vært ansattvalgt til Norges Vels styre.

Hun har en kommunikasjonsfaglig bakgrunn fra en bachelor i markedsføring med spesialisering innen informasjon og samfunnskontakt fra BI i 1996. Har tidligere vært IT-journalist og arbeidet med internkommunikasjon i flere større bedrifter. 

Mitt Norges Vel

Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe i en organisasjon med et ideelt formål, der jeg får brukt mange sider av meg selv og min kompetanse. Jobben min er å bidra til at flere blir kjent med Norges Vels arbeid med å skape nye næringer og arbeidsplasser på basis av naturressurser. Jeg blir stolt av å kommunisere hvordan vårt arbeid gjør en forskjell for så mange mennesker i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.

Mine kolleger er utrolig kunnskapsrike, og jeg lærer stadig noe nytt av dem. I tillegg har vi veldig godt arbeidsmiljø, med gode, omtenksomme og morsomme kolleger. Jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739