Brukervisning - Norgesvel

Eli-Grete Høyvik

Eli-Grete Høyvik er daglig leder og eier av Interplan, Balholm AS og Ciderhuset, samt høyskolelektor. Hun ble valgt inn i direksjonen som visepreses i 2015 og som preses i 2016.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739