Brukervisning - Norgesvel

Elisabeth Grændsen

Elisabeth Grændsen er økonomi- og administrasjonssjef i Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Hun ble valgt inn som direksjonsmedlem i 2015 og visepreses fra 2016.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739