Brukervisning - Norgesvel

Erik A. Berger

Erik Berger begynte i Norges Vel i august 2016. Han har ansvaret for drift og forvaltning av Norges Vels tre landbrukseiendommer i Akershus og i Trøndelag. 
Erik Berger har utdanning fra landbruk og skogbruk, og har i mange år arbeidet som lærer ved landbruksskoler. Han er også gårdbruker i Aurskog ved siden av jobben hos oss. 
Erik er også interessert i næringsutvikling, og på gården sin leier han blant annet ut til en naturbarnehage.

Mitt Norges Vel

Jeg liker å jobbe i en organisasjon med et ideelt formål. Det gir mening å bidra til å skape arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg byr arbeidet på varierende oppgaver innenfor forvaltning og drift av de tre eiendommene.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739