Brukervisning - Norgesvel

Geir Atle Bakken

Geir Atle Bakken begynte i Norges Vel i august 2017 som Byggforvalter med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Norges Vels bygningsmasse, HMS ansvar og brannvernledelse. I sitt arbeid vil han fokusere på energioptimalisering, redusering av energiforbruk og valg av miljøvennlige materialer i daglig drift og vedlikeholdsarbeider. Geir Atle deltar i aktuelle bygge- og utviklingsprosjekter.
Geir Atle Bakken har Ingeniørutdanning Energi og Miljø i bygg, praktisk erfaring som tømrer og blikkenslager og har arbeidet som selvstendig næringsdrivende i 9 år. 

Mitt Norges Vel

Norges Vel byr på varierende oppgaver innenfor forvaltning og drift av sine eiendommer. Arbeidsoppgaver er alt fra å praktisk henge opp skilt til nye møterom til å delta i planlegging av eiendomsutvikling for selskapets eiendommer.  
Norges Vel arbeider blant annet med bærekraftig næringsutvikling flere steder i verden. Byggforvalters primæroppgaver er tilknyttet eiendommene i Norge.
I Norges vel opplever jeg at alle ser alle, tar seg tid til en prat og samtidig setter seg inn i hverandres arbeidsoppgaver for å kunne dele og utnytte selskapets brede kompetanse intern. Det vises også meget god forståelse for meg som småbarnsforelder ved at det oppfordres til å ta med ungene på jobben og variere arbeidstiden slik at tidskabalen går opp. Norges vel lever virkelig opp til sitt navn!

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739